Добър съвет за лампите в банята

Когато обмисляте осветлението в банята, е важно да помните къде могат да се поставят лампите по отношение на влагата и степента на защита или IP кода, който трябва да имат.

Ако таванът на банята ви е по-висок от 2,25 м, можете да монтирате лампи с минимална степен на защита IP(X)0. Лампите трябва да са на разстояние най-малко 120 см от главата на душа и 60 см от ваната.

Ако таванът на банята ви е по-нисък от 2,25 м или ако искате осветление по-близо до душа или ваната, лампите се нуждаят от по-висока степен на защита.

Степен на защита в различните зони:

Зона 0 – IP(X)7
Зона 1 – IP(X)4
Зона 2 – IP(X)4
Зона 3 – IP(X)0

Кога трябва да се обадя на професионалист?

Съществуват някои важни правила за инсталирането на определено електрическо оборудване в банята - ако се съмнявате какво да правите, обърнете се към електротехник или електромонтьор.

1. В зона 0 не можете да инсталирате ключове, контакти или друго свързващо оборудване.

2. В зони 1 и 2 можете да монтирате ключове във вериги SELV с номинално напрежение, което не надвишава 12 V променливо напрежение или 30 V постоянно напрежение без пулсации. Източникът на захранване трябва да бъде разположен извън зони 0, 1 и 2.

3. В зона 3 можете да монтирате ключове, контакти или друго свързващо оборудване, ако:
- всяко от тях е на отделна верига
- или са защитени със SELV
- или са защитени от дефектнотоков прекъсвач с номинален ток не повече от 30 mA (HFI превключвател или HFPI превключвател в жилища)